Få ukrainska flyktingar i Bjurholm

Bjurholms kommun | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Bjurholm. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.

Enligt UNHCR har 7 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 39 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem har nu fem eller färre kommit till Bjurholm.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning och inför att den träder i kraft beslutar Migrationsverket om ny fördelning mellan olika kommuner inom samma län.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Bjurholm ta emot 16 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Bjurholm ha tagit emot sju av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot fem eller färre ukrainska medborgare.

Skyddssökande från Ukraina i Västerbottens län
KommunAntal ukrainska flyktingarEnligt Migrationsverkets fördelningsnyckelUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Norsjö3021 (+9)7,6
Storuman2933 (−4)5,0
Vindeln2325 (−2)4,1
Skellefteå251257 (−6)3,4
Robertsfors1034 (−24)1,5
Nordmaling635 (−29)0,8
Umeå74498 (−424)0,6
Åsele<513-
Bjurholm<57-
Dorotea<512-
Lycksele<565-
Malå<515-
Sorsele<516-
Vännäs<538-
Vilhelmina<527-

Flest kvinnor från Ukraina

I hela riket finns nu 23 197 kvinnor och 11 945 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns tolv personer i Migrationsverkets system i Bjurholm.

Bjurholm tog emot 36 flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 36 i Bjurholm. Det motsvarar 15 asylsökande per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen någonstans i mitten av landets kommuner. Bjurholm har tagit en större andel av de flyktingar som nu flyr kriget i Ukraina än man gjorde 2015.

45 741 personer har sökt asyl hittills i år

Under maj månad sökte totalt 5 084 personer asyl i Sverige. Det är 3 620 färre än månaden innan.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 45 741 personer sökt asyl i Sverige – 38 385 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I början av juni skrev Migrationsverket ytterligare ner prognosen för hur många ukrainska skyddsbehövande som väntas komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot 80 000 personer, nu räknar myndigheten med ungefär 50 000 personer – vilket tidigare var det lägre scenariot.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.