Priserna ökar i Västerbotten: Läget på elmarknaden i maj

Västerbottens län Elmarknaden
Läget på elmarknaden  i Västerbotten.
Artur Zudin, Unsplash

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.

Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök att föra fakta till bordet tar vi varje månad fram en rapport som sammanfattar det viktigaste du behöver veta om den senaste tidens priser, konsumtion och produktion på elmarknaden.

1. Elpriserna ökade i Västerbotten i maj

Spotpriset – alltså det pris som elbolagen betalar för att köpa in elen – steg i Västerbotten i maj. I både elområde 2 och 1 kostade elen 58 öre per kilowattimme i maj vilket kan jämföras med 54 öre i elområde 2 och 53 öre i elområde 1 i april.

Elpriset under de senaste åren

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elhandelsområden. Det produceras generellt mer el än det förbrukas i de norra delarna medan det är tvärtom i de södra delarna. Mellan områdena finns det begränsningar i hur mycket el som kan transporteras.

Det betyder också att det kan vara olika pris i de olika områdena. Elområde 1 och elområde 2 som Västerbotten delas mellan följer ofta varadra ofta prismässigt. Senaste månaden var spotpriset för en kilowattimme el i Västerbotten 45 öre lägre än i Stockholmsområdet, elområde 3. Jämfört med de södra delarna av landet, elområde 4, var elen 81 öre billigare.

Sedan 2020 har priskillnaden mellan de svenska elområdena ökat. Skillnaden på 81 öre mellan det område med högst pris i maj – SE4 – och de med lägst – SE1 och SE2 – är den tredje största hittills.

Elpriserna i Västerbotten var bland de lägsta sett i en nordeuropeisk jämförelse i maj.

Elpriset i norra Europa

Spotpriset ligger till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen sedan fakturerar konsumenten.

2. Konsumtionen: Elförbrukningen lägre än i maj i fjol

Under maj förbrukades det ungefär 10 000 gigawattimmar el i Sverige. Det är något mindre än snittet för månaden.

Mest el förbrukas normalt i januari

Efterfrågan på el varierar – beroende på väder och vind och tid på dygnet. Den 4 maj konsumerades som mest el under ett dygn i Sverige i maj, det var också under det dygnet då månadens topptimme uppmättes, mellan 8.00 och 9.00.

Elkonsumtionen timme för timme

3. Produktionen: En femtedel från vindkraft

Det producerades mer el i Sverige än det konsumerades under maj. Enligt de preliminära siffrorna kom ungefär två femtedelar från vattenkraft, en tredjedel från kärnkraft och runt 22 procent från vindkraft. Som mest de senaste sju åren har vindkraften stått för ungefär 26 procent av den totala produktionen, i januari 2022.

Elproduktionen senaste månaden nedbruten på kraftslag

Under ”annat” finns solkraft och kraftvärme. För den senaste månaden har vi ännu inte statistik nedbruten på de kraftslagen, men enligt SCB:s senaste data – till och med mars 2022 – har solkraften stått för ungefär 0,8 procent av den totala produktionen det senaste året (här räknas bara anläggningar anslutna till elnäten).

När det gäller kraftvärme dominerar förnybara bränslen. Icke-förnybara bränslen – som till exempel kol, naturgas och olja – stod för 1,4 procent av den totala elproduktionen under samma period.

Sammantaget innebär det att omkring 98 procent av den svenska elproduktionen var fossilfri och 68 procent förnybar (kärnkraften exkluderad).

Elproduktionen nedbruten på kraftslag

Produktionen av vindkraft är svår att planera, den är beroende av just vind. För att upprätthålla balansen justeras produktionen främst av vattenkraft – som förutom att användas som baskraft också kan startas och stoppas på kort tid och möta variationer i efterfrågan. Tittar man på produktionen timme för timme syns det i diagrammet här som en ”taggigare” kurva, medan kärnkraftsproduktionen ligger stabil över tid.

4. Självförsörjning: Mer export än import 100 procent av tiden

Det produceras som sagt mer el i Sverige än det förbrukas, i alla fall om man tittar på månadsbasis – bara två månader under de senaste sju åren har Sverige importerat mer el än landet exporterat. I maj exporterade Sverige också mer el än man importerade under samtliga timmar.

Sveriges nettoexport av el – timme för timme

Det är också relativt ovanligt med hela dygn där importen totalt är större än exporten. Det senaste året har det hänt en handfull gånger.

Sverige exporterar oftast mer el än man importerar

Under maj exporterade Sverige mest el till Finland, medan den största importen kom från Norge.

Total import och export till och från Sverige den senaste månaden

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.