Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I april fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 2,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 19,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under april månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 299 av 4 271 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (32 färre än i april i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,2 procent), medan Härnösand har den högsta (10,0 procent). För att Ånge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 34 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,9 procent i Ånge under april månad, motsvarande 80 av 402 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 19,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Ånge. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ånge som i andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Ånge nu den lägsta arbetslösheten i Västernorrland. Härnösand har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (28,4 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I april var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 33 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

40 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 maj fanns det sammanlagt 40 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lokförare18
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer24
Företagssäljare34
Grundskollärare44
Grundutbildade sjuksköterskor23
Personliga assistenter33
Kundtjänstpersonal33
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.22
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens22
Distributionselektriker12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 maj av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−0,5 % 7,3 %−1,2 % 6,8 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda19,9 %−2,0 % 22,2 %−3,3 % 17,0 %−2,5 % 
Bland ungdomar9,2 %−1,5 % 10,2 %−2,8 % 8,2 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−1,6 % 
Kramfors8,2 %−1,0 % 
Sollefteå7,6 %−0,9 % 
Sundsvall7,0 %−1,1 % 
Timrå7,9 %−0,3 % 
Ånge7,0 %−0,5 % 
Örnsköldsvik6,2 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand28,4 %−4,5 % 
Kramfors22,7 %−4,1 % 
Sollefteå22,8 %−1,8 % 
Sundsvall20,2 %−2,5 % 
Timrå21,5 %−1,3 % 
Ånge19,9 %−2,0 % 
Örnsköldsvik22,6 %−5,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand12,0 %−4,9 % 
Kramfors12,6 %−1,0 % 
Sollefteå11,6 %−0,5 % 
Sundsvall9,6 %−2,7 % 
Timrå13,8 %−1,6 % 
Ånge9,2 %−1,5 % 
Örnsköldsvik8,3 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.