Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Svalöv

Svalövs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Svalövs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Svalövs kommun noterar i april den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Svalövs kommun med 2,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 11,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under april månad rapporterade Svalöv en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 388 av 6 929 invånare i åldern 16 till 64 år i Svalövs kommun var inskrivna som arbetssökande (73 färre än i april i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Svalöv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,6 till 5,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Svalöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö och Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Svalöv hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,6 procent i kommunen, jämfört med 8,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Malmö har den högsta (12,6 procent). För att Svalöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 173 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,9 procent i Svalöv under april månad, motsvarande 176 av 1 479 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−25 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,6 till 11,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Svalöv. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Svalöv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I april var 10,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 58 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Svalöv sjunkit elva månader i följd (ner från 11,4 procent i maj 2021 till 10,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Svalöv har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 0,9 procentenheter högre i Svalöv.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 maj fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Svalövs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Svalövs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdbiträden230
Grundutbildade sjuksköterskor424
Geriatriksjuksköterskor220
Lager- och terminalpersonal214
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Maskinoperatörer, mejeri211
Företagssäljare39
Grundskollärare57
Personliga assistenter37
Städare24

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 maj av utannonserade jobb där Svalövs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
SvalövSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,6 %−1,0 % 8,7 %−1,5 % 6,8 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda11,9 %−2,1 % 20,1 %−2,9 % 17,0 %−2,5 % 
Bland ungdomar10,8 %−0,6 % 9,9 %−2,6 % 8,2 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−2,2 % 
Bromölla8,7 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−1,3 % 
Båstad4,8 %−1,5 % 
Eslöv8,1 %−1,3 % 
Helsingborg10,1 %−1,4 % 
Hässleholm8,8 %−1,0 % 
Höganäs5,1 %−0,8 % 
Hörby5,7 %−1,3 % 
Höör5,0 %−0,8 % 
Klippan7,1 %−1,4 % 
Kristianstad9,5 %−1,4 % 
Kävlinge4,4 %−1,3 % 
Landskrona10,0 %−2,2 % 
Lomma3,1 %−0,6 % 
Lund6,0 %−1,1 % 
Malmö12,6 %−2,3 % 
Osby7,4 %−1,4 % 
Perstorp11,9 %−2,3 % 
Simrishamn5,4 %−1,7 % 
Sjöbo5,4 %−0,6 % 
Skurup6,5 %−1,3 % 
Staffanstorp4,8 %−0,5 % 
Svalöv5,6 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,7 % 
Tomelilla6,7 %−0,7 % 
Trelleborg7,5 %−0,8 % 
Vellinge3,3 %−1,3 % 
Ystad5,2 %−1,2 % 
Ängelholm4,9 %−1,2 % 
Åstorp9,5 %−1,2 % 
Örkelljunga6,3 %−1,3 % 
Östra Göinge10,8 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,0 % 
Bromölla23,8 %−0,5 % 
Burlöv17,0 %−1,0 % 
Båstad13,1 %−4,3 % 
Eslöv19,8 %−2,4 % 
Helsingborg21,4 %−2,2 % 
Hässleholm22,4 %−2,3 % 
Höganäs12,7 %−1,8 % 
Hörby15,1 %−3,3 % 
Höör13,1 %−1,5 % 
Klippan15,9 %−2,9 % 
Kristianstad26,2 %−2,5 % 
Kävlinge14,2 %−3,0 % 
Landskrona18,8 %−4,2 % 
Lomma11,8 %−0,5 % 
Lund14,8 %−1,9 % 
Malmö22,8 %−3,5 % 
Osby21,3 %−1,7 % 
Perstorp27,7 %−6,6 % 
Simrishamn13,8 %−5,3 % 
Sjöbo13,7 %−2,2 % 
Skurup16,1 %−3,9 % 
Staffanstorp10,6 %−1,5 % 
Svalöv11,9 %−2,1 % 
Svedala12,6 %−2,0 % 
Tomelilla17,3 %−2,0 % 
Trelleborg17,2 %−1,0 % 
Vellinge7,5 %−4,1 % 
Ystad16,2 %−2,6 % 
Ängelholm13,8 %−2,8 % 
Åstorp19,1 %−3,3 % 
Örkelljunga14,9 %−4,6 % 
Östra Göinge29,5 %−7,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjuv12,1 %−4,9 % 
Bromölla14,2 %−2,6 % 
Burlöv11,8 %−3,6 % 
Båstad4,0 %−4,6 % 
Eslöv10,9 %−1,5 % 
Helsingborg10,0 %−2,3 % 
Hässleholm11,9 %−2,5 % 
Höganäs7,5 %−2,3 % 
Hörby8,7 %−2,9 % 
Höör8,1 %−2,9 % 
Klippan8,9 %−3,5 % 
Kristianstad12,0 %−3,0 % 
Kävlinge7,9 %−4,3 % 
Landskrona11,5 %−1,9 % 
Lomma4,2 %−3,0 % 
Lund4,9 %−1,8 % 
Malmö12,8 %−3,2 % 
Osby9,3 %−4,1 % 
Perstorp12,0 %−7,5 % 
Simrishamn5,7 %−3,4 % 
Sjöbo8,3 %−2,2 % 
Skurup9,4 %−1,0 % 
Staffanstorp8,5 %−1,2 % 
Svalöv10,8 %−0,6 % 
Svedala9,2 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−1,2 % 
Trelleborg9,2 %−2,1 % 
Vellinge3,6 %−3,0 % 
Ystad7,2 %−1,6 % 
Ängelholm6,0 %−2,3 % 
Åstorp12,7 %−1,4 % 
Örkelljunga6,4 %−3,1 % 
Östra Göinge14,6 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.