Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Värmland

Värmlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Värmlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmland såg under april månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under april månad rapporterade Värmland en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 8 865 av 130 368 invånare i åldern 16 till 64 år i Värmlands län var inskrivna som arbetssökande (1 882 färre än i april i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Värmland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Graf: Arbetslöshet i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Värmland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Gotland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Den minskande arbetslösheten gör att Värmland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,6 procent), medan Södermanland har den högsta (9,4 procent). För att Värmland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 868 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,1 procent i Värmland under april månad, motsvarande 4 058 av 19 232 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−614 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,7 till 21,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,3 procentenheter i Värmland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Värmland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I april var 9,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 194 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 534 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värmland sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,5 procent i april 2021 till 9,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Värmland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 1,4 procentenheter högre i Värmland.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 463 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 maj fanns det sammanlagt 1 463 arbetsplatsannonser i Värmlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 820 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Värmlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.34281
Personliga assistenter118231
Grundutbildade sjuksköterskor74166
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering37148*
Grundskollärare83123
Lastbilsförare m.fl.30109
Restaurang- och köksbiträden m.fl.33104*
Kundtjänstpersonal1288
Städare2676
Företagssäljare6576

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 maj av utannonserade jobb där Värmlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
VärmlandSverige
Hela arbetskraften6,8 %−1,2 % 6,8 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,1 %−2,6 % 17,0 %−2,5 % 
Bland ungdomar9,6 %−2,9 % 8,2 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arvika5,0 %−2,2 % 
Eda7,4 %−1,9 % 
Filipstad10,0 %−0,8 % 
Forshaga6,7 %−1,2 % 
Grums8,7 %−0,8 % 
Hagfors6,7 %−1,2 % 
Hammarö3,9 %−0,7 % 
Karlstad6,9 %−1,2 % 
Kil5,8 %−0,2 % 
Kristinehamn8,7 %−1,5 % 
Munkfors8,3 %−0,1 % 
Storfors7,8 %−2,3 % 
Sunne5,1 %−1,0 % 
Säffle10,5 %−0,6 % 
Torsby6,1 %−0,6 % 
Årjäng5,1 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arvika14,9 %−5,3 % 
Eda16,9 %−5,0 % 
Filipstad30,9 %−2,4 % 
Forshaga21,0 %−2,3 % 
Grums24,9 %−3,6 % 
Hagfors16,7 %−4,3 % 
Hammarö14,0 %−0,6 % 
Karlstad20,3 %−1,9 % 
Kil20,4 %−1,9 % 
Kristinehamn27,8 %−2,6 % 
Munkfors21,1 %−3,3 % 
Storfors17,7 %−5,7 % 
Sunne20,2 %−0,7 % 
Säffle35,3 %−2,9 % 
Torsby18,3 %−1,4 % 
Årjäng15,0 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arvika8,8 %−4,4 % 
Eda9,0 %−2,0 % 
Filipstad10,7 %−1,0 % 
Forshaga12,5 %−4,9 % 
Grums14,0 %−1,8 % 
Hagfors9,6 %−3,4 % 
Hammarö9,8 %−4,6 % 
Karlstad8,3 %−2,2 % 
Kil11,4 %−2,2 % 
Kristinehamn12,6 %−5,3 % 
Munkfors12,9 %−1,2 % 
Storfors11,2 %−6,0 % 
Sunne5,3 %−4,7 % 
Säffle15,3 %−1,6 % 
Torsby9,1 %−2,7 % 
Årjäng6,6 %−3,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.