Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sju år i Region Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Region Gotland.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Region Gotland noterar i april den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2014.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Region Gotland med 5,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 15,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under april månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 300 av 27 660 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (532 färre än i april i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Region Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,0 procent i Region Gotland under april månad, motsvarande 363 av 2 420 personer. Det är 5,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−145 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 15,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Region Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Region Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I april var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 164 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 121 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Region Gotland sjunkit tolv månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 6,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Region Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

589 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 maj fanns det sammanlagt 589 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 470 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor96311
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23116*
Kockar och kallskänkor2881*
Soldater m.fl.1376*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2274*
Personliga assistenter4174
Hovmästare och servitörer2155
Matroser och jungmän m.fl.348
Städare1443
Geriatriksjuksköterskor735

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 maj av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−1,8 % 4,7 %−1,8 % 6,8 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,0 %−5,9 % 15,0 %−5,9 % 17,0 %−2,5 % 
Bland ungdomar6,6 %−4,2 % 6,6 %−4,2 % 8,2 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Gotland4,7 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Gotland15,0 %−5,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Gotland6,6 %−4,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.