Ragunda bland dem som tagit emot flest ukrainska flyktingar hittills

Ragunda kommun | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, och Ragunda är en av de kommuner i Sverige som gett flest flyktingar en fristad hittills.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 73 personer i Ragunda kommun. Det motsvarar 14 ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i Jämtlands län. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 160 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Ragunda ta emot 51 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Ragunda ha tagit emot 22 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 51 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Jämtlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarAntal vid jämn fördelningUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Ragunda7322 (+51)14
Berg2432 (−8)3
Härjedalen2650 (−24)3
Bräcke1533 (−18)2
Strömsund939 (−30)1
Östersund39205 (−166)1
Krokom880 (−72)1
Åre<540-

De flesta bor i Migrationsverkets anläggningar

Av de ukrainska medborgarna som finns i Ragunda kommun bor de flesta i Migrationsverkets anläggningsboende, 53 personer. 20 bor i eget boende. Av de 73 ukrainska flyktingarna i Ragunda är 53 kvinnor och 20 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 78 personer i Migrationsverkets system i Ragunda.

Ragunda tog emot fler flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 372 i Ragunda. Det motsvarar 69 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot flest.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.