Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lekebergs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lekebergs kommun med 3,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 14,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under mars månad rapporterade Lekeberg en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 162 av 4 050 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (36 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hällefors har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,7 procent i Lekeberg under mars månad, motsvarande 51 av 347 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 14,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,7 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I mars var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lekeberg sjunkit tolv månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 5,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Grundskollärare36
Fritidsledare m.fl.14
Träarbetare, snickare m.fl.24
Hovmästare och servitörer13
Idrottstränare och instruktörer m.fl.12
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal12
Elevassistenter m.fl.22
Fritidspedagoger12
Gymnasielärare12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−0,9 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda14,7 %−3,9 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar5,3 %−4,4 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.