Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Kramfors

Kramfors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Kramfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kramfors kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kramfors kommun med 4,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 23,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Kramfors en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 701 av 7 966 invånare i åldern 16 till 64 år i Kramfors kommun var inskrivna som arbetssökande (104 färre än i mars i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Kramfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 8,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kramfors kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kramfors är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kramfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (8,8 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Kramfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 191 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Kramfors under mars månad, motsvarande 294 av 1 230 personer. Det är 4,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−53 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 45,8 till 23,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,1 procentenheter i Kramfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kramfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Kramfors om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I mars var 14,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 105 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kramfors sjunkit 15 månader i följd (ner från 18,4 procent i december 2020 till 14,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kramfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kramfors högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kramfors kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

72 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 72 arbetsplatsannonser i Kramfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kramfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor526
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare115
Personliga assistenter614
Hovmästare och servitörer412
Övrig vård- och omsorgspersonal19
Kockar och kallskänkor48
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.16
Restaurang- och köksbiträden m.fl.15
Förskollärare15
Företagssköterskor24

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Kramfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KramforsVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften8,8 %−1,1 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda23,9 %−4,4 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar14,2 %−1,0 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.