Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 21,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 325 av 4 333 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (40 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Ånge nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västernorrlands län. Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Ånge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 48 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,1 procent i Ånge under mars månad, motsvarande 86 av 408 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 21,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ånge som i andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I mars var 10,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 17 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Ånge har ungefär samma total arbetslöshet som Västernorrland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter lägre i Ånge.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

52 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 52 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övrig vård- och omsorgspersonal19
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.27
Grundutbildade sjuksköterskor46
Grundskollärare66
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer13
Företagssäljare12
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Lastbilsförare m.fl.22
Kundtjänstpersonal22
Personliga assistenter22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−0,7 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,1 %−2,7 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,5 %−2,1 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.