Lägsta arbetslösheten på 13 år i Hallsberg

Hallsbergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hallsbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hallsbergs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under mars månad rapporterade Hallsberg en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 483 av 7 431 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (171 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Hallsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 6,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hallsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hallsberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,5 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Hallsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 186 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,7 procent i Hallsberg under mars månad, motsvarande 269 av 1 439 personer. Det är 4,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−75 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,0 till 18,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Hallsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hallsberg som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I mars var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 56 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 44 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hallsberg sjunkit åtta månader i följd (ner från 14,2 procent i juli 2021 till 8,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Hallsberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter högre i Hallsberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

70 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 70 arbetsplatsannonser i Hallsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hallsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering226
Förskollärare69
Geriatriksjuksköterskor37
Lager- och terminalpersonal57*
Grundutbildade sjuksköterskor57
Grundskollärare57
Fritidspedagoger27
Personliga assistenter56
Företagssäljare34
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Hallsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HallsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %−2,1 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,7 %−4,3 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,9 %−4,2 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.