Arbetslösheten minskar i Jokkmokk

Jokkmokks kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Jokkmokks kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Jokkmokks kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Jokkmokk en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 99 av 2 357 invånare i åldern 16 till 64 år i Jokkmokks kommun var inskrivna som arbetssökande (32 färre än i mars i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Jokkmokk är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2020 har arbetslösheten gått ner från 5,4 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Jokkmokks kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Jokkmokk är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Jokkmokk hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent). För att Jokkmokk skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 28 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,5 procent i Jokkmokk under mars månad, motsvarande 44 av 326 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,5 till 13,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter i Jokkmokk. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jokkmokks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Jokkmokk om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I mars var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 16 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jokkmokks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Jokkmokk har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jokkmokks kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

73 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 73 arbetsplatsannonser i Jokkmokks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Jokkmokks kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdbiträden321
Grundskollärare1313
Grundutbildade sjuksköterskor512
Trädgårdsanläggare m.fl.28
Elevassistenter m.fl.48
Kockar och kallskänkor38
Hotellreceptionister m.fl.28
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering37
Hovmästare och servitörer27
Gymnasielärare66

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Jokkmokks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
JokkmokkNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−1,2 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda13,5 %−2,2 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,2 %−2,7 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.