Arbetslösheten i Lycksele faller mer än i andra kommuner i Västerbotten

Lycksele kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lycksele kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. Lycksele var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under mars månad rapporterade Lycksele en total arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 350 av 5 932 invånare i åldern 16 till 64 år i Lycksele kommun var inskrivna som arbetssökande (126 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Lycksele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,9 till 5,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lycksele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Lycksele. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Lycksele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,9 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Lycksele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 125 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,9 procent i Lycksele under mars månad, motsvarande 137 av 811 personer. Det är 6,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−56 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,8 till 16,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,0 procentenheter i Lycksele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Lycksele som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I mars var 8,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 58 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lycksele sjunkit 15 månader i följd (ner från 12,6 procent i december 2020 till 8,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lycksele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

119 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 119 arbetsplatsannonser i Lycksele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 190 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lycksele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1435
Personliga assistenter910
Barnmorskor59
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning29
Restaurang- och köksbiträden m.fl.49
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.38
Kassapersonal m.fl.48
Specialistläkare66
Väktare och ordningsvakter26
Städare25

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Lycksele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LyckseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,9 %−2,0 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda16,9 %−6,2 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,4 %−3,7 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.