Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mer i Degerfors än i andra kommuner i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i mars. I Degerfors däremot ökar den.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Degerfors kommun med 0,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 27,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 347 av 4 131 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (39 färre än i mars i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Degerfors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,4 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 182 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,2 procent i Degerfors under mars månad, motsvarande 174 av 640 personer. Det är 0,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+1 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,8 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Degerfors om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Degerfors så minskar den i Örebro. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 2,6 procentenheter (till 21,4 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I mars var 11,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 47 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.125
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Kundtjänstpersonal111
Elevassistenter m.fl.110
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.27
Personliga assistenter45
Barnskötare13
Grundutbildade sjuksköterskor22
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister11
Telefonförsäljare m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,4 %−0,6 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda27,2 %+0,3 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,8 %−3,0 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.