Ungdoms­arbetslösheten i Nora faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Örebro

Nora kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nora kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Örebro län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i mars. Så även i Nora, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Nora kommun med 2,0 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 11,6 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under mars månad rapporterade Nora en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 322 av 4 735 invånare i åldern 16 till 64 år i Nora kommun var inskrivna som arbetssökande (86 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Nora är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nora är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nora hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,8 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Nora skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 133 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Nora under mars månad, motsvarande 141 av 742 personer. Det är 7,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−58 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Nora. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Nora om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I mars var 11,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 15 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nora sjunkit tolv månader i följd (ner från 13,6 procent i mars 2021 till 11,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Nora har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 3,3 procentenheter högre i Nora.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Nora kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nora kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering316*
Vårdbiträden112
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.27
Vårdare, boendestödjare77
Företagssäljare35
Personliga assistenter34
Socialsekreterare22
Arbetsförmedlare11
Svetsare och gasskärare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Nora kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NoraÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−1,6 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−7,1 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,6 %−2,0 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.