Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Värmland

Värmlands län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Värmlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmland såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Värmland en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 9 203 av 129 620 invånare i åldern 16 till 64 år i Värmlands län var inskrivna som arbetssökande (2 042 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Värmland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Värmland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge och Gotland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Den minskande arbetslösheten gör att Värmland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,8 procent), medan Södermanland har den högsta (9,6 procent). För att Värmland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 981 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Värmland under mars månad, motsvarande 4 112 av 19 305 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−708 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,7 till 21,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Värmland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Värmland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I mars var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 251 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 572 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värmland sjunkit elva månader i följd (ner från 12,5 procent i april 2021 till 10,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Värmland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 1,4 procentenheter högre i Värmland.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 555 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 555 arbetsplatsannonser i Värmlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 920 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Värmlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter120243
Telefonförsäljare m.fl.21231
Grundutbildade sjuksköterskor70150
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering48146*
Grundskollärare103115
Restaurang- och köksbiträden m.fl.32110*
Lastbilsförare m.fl.2089
Städare2378
Butikssäljare, fackhandel4473
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning761

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Värmlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VärmlandSverige
Hela arbetskraften7,1 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,0 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika5,4 %−2,4 % 
Eda7,7 %−1,5 % 
Filipstad10,3 %−1,4 % 
Forshaga7,2 %−1,2 % 
Grums9,1 %−1,2 % 
Hagfors6,7 %−1,5 % 
Hammarö4,0 %−0,8 % 
Karlstad7,1 %−1,3 % 
Kil6,0 %−0,5 % 
Kristinehamn9,0 %−1,4 % 
Munkfors8,6 %−0,3 % 
Storfors8,6 %−2,0 % 
Sunne5,3 %−1,1 % 
Säffle10,9 %−0,5 % 
Torsby5,9 %−0,6 % 
Årjäng5,4 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika15,8 %−5,3 % 
Eda17,5 %−4,8 % 
Filipstad31,1 %−3,5 % 
Forshaga21,9 %−1,6 % 
Grums24,6 %−5,5 % 
Hagfors16,4 %−4,9 % 
Hammarö13,7 %−1,4 % 
Karlstad20,3 %−2,2 % 
Kil20,1 %−3,4 % 
Kristinehamn27,9 %−3,7 % 
Munkfors22,8 %−1,6 % 
Storfors17,7 %−5,7 % 
Sunne20,5 %−1,3 % 
Säffle36,5 %−2,1 % 
Torsby17,9 %−1,2 % 
Årjäng15,9 %−3,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika9,2 %−5,5 % 
Eda9,3 %−1,9 % 
Filipstad11,5 %−2,3 % 
Forshaga14,2 %−4,6 % 
Grums15,5 %−2,4 % 
Hagfors9,1 %−3,9 % 
Hammarö11,1 %−2,2 % 
Karlstad8,5 %−2,3 % 
Kil12,1 %−3,2 % 
Kristinehamn13,3 %−4,5 % 
Munkfors13,5 %−0,6 % 
Storfors12,3 %−5,4 % 
Sunne5,8 %−3,5 % 
Säffle15,3 %−2,8 % 
Torsby9,1 %−2,6 % 
Årjäng7,2 %−4,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.