Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Sundsvall

Sundsvalls kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sundsvalls kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sundsvalls kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sundsvalls kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 20,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under mars månad rapporterade Sundsvall en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 566 av 49 528 invånare i åldern 16 till 64 år i Sundsvalls kommun var inskrivna som arbetssökande (680 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Sundsvall är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sundsvall är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sundsvall hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,2 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Sundsvall skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 396 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,4 procent i Sundsvall under mars månad, motsvarande 1 438 av 7 049 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−163 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,4 till 20,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Sundsvall. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Sundsvall som i andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Sundsvall nu den lägsta arbetslösheten i Västernorrland. Härnösand har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (28,6 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I mars var 9,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 465 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 163 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sundsvall sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,8 procent i mars 2021 till 9,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2018.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sundsvall lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

707 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 707 arbetsplatsannonser i Sundsvalls kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 370 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sundsvalls kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor65180
Kundtjänstpersonal1694
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1252
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2244*
Personliga assistenter2642*
Företagssäljare2634
Lastbilsförare m.fl.933
Grundskollärare2230
Processövervakare, kemisk industri529
Städare627

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Sundsvalls kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SundsvallVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,2 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,4 %−2,4 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,9 %−2,9 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.