Lägsta arbetslösheten på 14 år i Åre

Åre kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Åre kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Åre kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan mars 2008.

Under mars månad rapporterade Åre en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 261 av 6 214 invånare i åldern 16 till 64 år i Åre kommun var inskrivna som arbetssökande (109 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Åre är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 4,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan mars 2008.

Graf: Arbetslöshet i Åre kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Åre är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Åre. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Åre hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jämtlands län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 5,2 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Ragunda och Strömsund har den högsta (6,9 procent). För att Åre skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 31 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Åre under mars månad, motsvarande 120 av 828 personer. Det är 6,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−56 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 14,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Åre. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åre kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Åre om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I mars var 4,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 21 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åre sjunkit tolv månader i följd (ner från 7,4 procent i mars 2021 till 4,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åre kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åre lägre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åre kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

105 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 105 arbetsplatsannonser i Åre kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 230 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Åre kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare422
Vårdare, boendestödjare219
Hovmästare och servitörer817
Städare415
Barnskötare315
Restaurang- och köksbiträden m.fl.614
Grundskollärare312
Kockar och kallskänkor712
Hotellreceptionister m.fl.510
Grundutbildade sjuksköterskor48

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Åre kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÅreJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−1,8 % 5,2 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda14,5 %−6,0 % 16,2 %−4,7 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar4,1 %−3,3 % 7,9 %−3,4 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg5,9 %−0,2 % 
Bräcke6,5 %−1,8 % 
Härjedalen4,4 %−1,8 % 
Krokom3,7 %−1,2 % 
Ragunda6,9 %−0,7 % 
Strömsund6,9 %−1,8 % 
Åre4,2 %−1,8 % 
Östersund5,4 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg17,9 %−3,8 % 
Bräcke21,1 %−2,8 % 
Härjedalen12,8 %−5,3 % 
Krokom14,7 %−3,3 % 
Ragunda15,2 %−7,9 % 
Strömsund21,0 %−4,4 % 
Åre14,5 %−6,0 % 
Östersund16,0 %−4,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg9,8 %−1,7 % 
Bräcke11,7 %−2,4 % 
Härjedalen5,3 %−3,8 % 
Krokom4,9 %−6,6 % 
Ragunda12,6 %−0,8 % 
Strömsund11,5 %−3,9 % 
Åre4,1 %−3,3 % 
Östersund8,1 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.