Ungdoms­arbetslösheten i Malå faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Malå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Malå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i mars. Så även i Malå, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Malå kommun med 1,7 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 9,2 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under mars månad rapporterade Malå en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 64 av 1 391 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (18 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Malå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,9 till 4,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Malå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Malå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,6 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Malå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle elva personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,8 procent i Malå under mars månad, motsvarande 36 av 191 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Malå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Malå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I mars var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Malå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Malå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,6 procentenheter högre i Malå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Malå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä110
Förskollärare38
Grundutbildade sjuksköterskor47
Truckförare17
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering25
Personliga assistenter33
Grundskollärare22
Tandläkare11
Övriga kontorsassistenter och sekreterare11
Övriga förmedlare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−1,1 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,8 %−2,0 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,2 %−1,7 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.