Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sollefteå faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västernorrland

Sollefteå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sollefteå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västernorrlands län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i mars. Så även i Sollefteå, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sollefteå kommun med 1,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 24,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Sollefteå en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 691 av 8 427 invånare i åldern 16 till 64 år i Sollefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (97 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Sollefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sollefteå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Sollefteå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Sollefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 152 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,2 procent i Sollefteå under mars månad, motsvarande 297 av 1 227 personer. Det är 1,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,0 procentenheter i Sollefteå.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sollefteå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I mars var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 103 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sollefteå högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

144 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 144 arbetsplatsannonser i Sollefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 270 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sollefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2052
Grundskollärare3338
Personliga assistenter716
Övriga läkare312
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.110
Skadereglerare och värderare110
Övrig vård- och omsorgspersonal19
Väktare och ordningsvakter28
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.38
Fritidspedagoger57

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Sollefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SollefteåVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−1,0 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda24,2 %−1,1 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,8 %−0,5 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.