Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lindesbergs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lindesbergs kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 21,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Lindesberg en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 810 av 10 800 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (131 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Lindesberg nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 378 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Lindesberg under mars månad, motsvarande 397 av 1 864 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−34 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 21,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Lindesberg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I mars var 9,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 109 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 38 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 9,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Lindesberg har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,6 procentenheter högre i Lindesberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

76 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 76 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1315
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering710
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter110
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.38
Grundskollärare47
Brevbärare och postterminalarbetare25
Personliga assistenter44
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24
Förskollärare13
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−1,0 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−1,5 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,9 %−2,3 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.