Arbetslösheten minskar i Kalix

Kalix kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kalix kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kalix kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Kalix en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 421 av 7 259 invånare i åldern 16 till 64 år i Kalix kommun var inskrivna som arbetssökande (92 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kalix är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kalix är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kalix alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,8 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent). För att Kalix skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 203 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,3 procent i Kalix under mars månad, motsvarande 120 av 839 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,5 procentenheter i Kalix.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Kalix om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,1 procentenheter). I mars var 7,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 38 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kalix sjunkit tio månader i följd (ner från 9,0 procent i maj 2021 till 7,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kalix högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

99 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 99 arbetsplatsannonser i Kalix kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kalix kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.318
Grundutbildade sjuksköterskor1416
Svetsare och gasskärare115
Personliga assistenter69
Hotellreceptionister m.fl.28
Vårdbiträden26
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.16
Installations- och serviceelektriker26
Socialsekreterare15
Telefonister25

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Kalix kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KalixNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−1,1 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda14,3 %−1,5 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,3 %−4,1 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.