Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 24:e månaden i följd i Arjeplog

Arjeplogs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arjeplogs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Arjeplogs kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Arjeplogs kommun med 7,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 6,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under mars månad rapporterade Arjeplog en total arbetslöshet på 3,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 41 av 1 242 invånare i åldern 16 till 64 år i Arjeplogs kommun var inskrivna som arbetssökande (33 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Arjeplog är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,7 till 3,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arjeplogs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arjeplog är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arjeplog hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,3 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent). Arjeplogs arbetslöshet sticker ut som den nionde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 6,8 procent i Arjeplog under mars månad, motsvarande tio av 147 personer. Det är 7,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,8 till 6,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,5 procentenheter i Arjeplog. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arjeplogs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Arjeplog om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I mars var 5,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arjeplogs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arjeplog lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arjeplogs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Arjeplogs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arjeplogs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare29
Grundutbildade sjuksköterskor59
Kockar och kallskänkor38
Hovmästare och servitörer27
Grundskollärare26
Hotellreceptionister m.fl.13
Bensinstationspersonal13
Butikssäljare, dagligvaror22
Fastighetsskötare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Arjeplogs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ArjeplogNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,3 %−2,3 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda6,8 %−7,6 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar5,5 %−3,8 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.