Arbetslösheten minskar betydligt i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arvidsjaurs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 177 av 2 902 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (81 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Arvidsjaur är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,1 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 90 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,0 procent i Arvidsjaur under mars månad, motsvarande 69 av 329 personer. Det är 5,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−25 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 21,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Arvidsjaur nu den högsta arbetslösheten i Norrbotten. Arjeplog har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (6,8 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I mars var 11,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 34 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 15 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Arvidsjaur sjunkit åtta månader i följd (ner från 11,7 procent i juli 2021 till 11,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Arvidsjaurs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arvidsjaurs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Soldater m.fl.122
Skogsarbetare211
Grundutbildade sjuksköterskor611
Grundskollärare99
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering88*
Transportledare och transportsamordnare26
Personal- och HR-specialister13
Vaktmästare m.fl.13
Elevassistenter m.fl.13
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Arvidsjaurs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−2,3 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,0 %−5,3 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,0 %−3,5 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.