Arbetslösheten bland utlandsfödda i Ekerö faller mer än i andra kommuner i Stockholms län

Ekerö kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ekerö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Stockholms län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i mars. Ekerö var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ekerö kommun med 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 8,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Ekerö en total arbetslöshet på 3,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 442 av 13 813 invånare i åldern 16 till 64 år i Ekerö kommun var inskrivna som arbetssökande (195 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Ekerö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,5 till 3,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ekerö kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ekerö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ekerö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,2 procent i kommunen, jämfört med 6,6 procent i hela länet). Ekerö har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Botkyrka har den högsta (11,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent). Ekerös arbetslöshet sticker ut som den sjunde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,2 procent i Ekerö under mars månad, motsvarande 194 av 2 366 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−65 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 11,7 till 8,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,0 procentenheter i Ekerö. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ekerö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ekerö om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,1 procentenheter). I mars var 4,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ekerö sjunkit 13 månader i följd (ner från 6,1 procent i februari 2021 till 4,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ekerö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ekerö lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ekerö kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

116 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 116 arbetsplatsannonser i Ekerö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 240 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ekerö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kriminalvårdare245
Buss- och spårvagnsförare120
Träarbetare, snickare m.fl.319
Kockar och kallskänkor917
Hovmästare och servitörer613
Växt- och djurbiologer19
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.49*
Personliga assistenter58
Grundutbildade sjuksköterskor77
Städare57

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Ekerö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
EkeröStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,2 %−1,3 % 6,6 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda8,2 %−3,0 % 13,4 %−2,1 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar4,8 %−1,1 % 7,3 %−1,5 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,2 %−1,5 % 
Ekerö3,2 %−1,3 % 
Haninge7,4 %−1,2 % 
Huddinge7,7 %−1,1 % 
Järfälla8,5 %−0,6 % 
Lidingö4,0 %−1,3 % 
Nacka4,2 %−1,7 % 
Norrtälje5,3 %−1,0 % 
Nykvarn4,0 %−1,1 % 
Nynäshamn6,9 %−0,8 % 
Salem5,7 %−0,9 % 
Sigtuna9,5 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,3 % 
Solna4,5 %−1,7 % 
Stockholm6,5 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,2 % 
Södertälje11,8 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−1,0 % 
Täby3,6 %−0,8 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,7 %−0,8 % 
Vallentuna3,4 %−0,8 % 
Vaxholm3,8 %−0,7 % 
Värmdö3,8 %−1,3 % 
Österåker4,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka17,1 %−1,4 % 
Danderyd8,6 %−2,1 % 
Ekerö8,2 %−3,0 % 
Haninge13,1 %−1,7 % 
Huddinge14,1 %−1,8 % 
Järfälla15,0 %−0,9 % 
Lidingö10,0 %−1,7 % 
Nacka9,3 %−2,9 % 
Norrtälje14,3 %−2,8 % 
Nykvarn11,6 %−2,0 % 
Nynäshamn14,8 %−0,3 % 
Salem10,7 %−1,5 % 
Sigtuna16,3 %−2,9 % 
Sollentuna12,9 %−1,6 % 
Solna7,3 %−2,9 % 
Stockholm13,5 %−2,4 % 
Sundbyberg12,5 %−1,6 % 
Södertälje18,2 %−1,7 % 
Tyresö11,4 %−1,4 % 
Täby7,9 %−1,3 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,5 %−1,2 % 
Vallentuna7,7 %−2,0 % 
Vaxholm11,2 %−0,7 % 
Värmdö9,2 %−3,0 % 
Österåker9,0 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,3 %−1,6 % 
Danderyd2,9 %−0,6 % 
Ekerö4,8 %−1,1 % 
Haninge9,2 %−1,2 % 
Huddinge7,8 %−1,1 % 
Järfälla8,9 %−0,9 % 
Lidingö3,5 %−1,1 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje7,4 %−1,3 % 
Nykvarn7,3 %−1,7 % 
Nynäshamn9,4 %−2,8 % 
Salem7,6 %−3,3 % 
Sigtuna10,1 %−1,7 % 
Sollentuna7,0 %−1,9 % 
Solna5,7 %−1,6 % 
Stockholm7,2 %−1,6 % 
Sundbyberg7,1 %−1,1 % 
Södertälje9,4 %−1,9 % 
Tyresö6,8 %−2,5 % 
Täby3,9 %−0,8 % 
Upplands Väsby9,0 %−0,7 % 
Upplands-Bro9,2 %−1,9 % 
Vallentuna5,2 %−2,8 % 
Vaxholm5,9 %−1,3 % 
Värmdö5,4 %−1,1 % 
Österåker5,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.