Arbetslösheten i Gällivare faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Norrbotten

Gällivare kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Gällivare kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. Så även i Gällivare, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under mars månad rapporterade Gällivare en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 315 av 8 750 invånare i åldern 16 till 64 år i Gällivare kommun var inskrivna som arbetssökande (53 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Gällivare är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gällivare är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Gällivare hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent). För att Gällivare skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 53 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,1 procent i Gällivare under mars månad, motsvarande 114 av 1 129 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−15 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,0 till 10,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Gällivare. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gällivare om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I mars var 4,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 36 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gällivare sjunkit 17 månader i följd (ner från 8,3 procent i oktober 2020 till 4,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gällivare lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

249 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 249 arbetsplatsannonser i Gällivare kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 360 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gällivare kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare2062
Grundutbildade sjuksköterskor3847
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1025*
Barnskötare413
Städare312
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning99
Barnmorskor88
Elevassistenter m.fl.58
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering37
Butikssäljare, dagligvaror77

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Gällivare kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
GällivareNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−0,5 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda10,1 %−1,9 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar4,3 %−2,8 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.