Arbetslösheten minskar i Vännäs

Vännäs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Vännäs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vännäs kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Vännäs en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 212 av 4 240 invånare i åldern 16 till 64 år i Vännäs kommun var inskrivna som arbetssökande (56 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Vännäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vännäs är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Vännäs alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,0 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Vännäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 51 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Vännäs under mars månad, motsvarande 71 av 447 personer. Det är 5,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−21 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 15,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Vännäs. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vännäs om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I mars var 8,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 31 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 18 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vännäs sjunkit nio månader i följd (ner från 10,9 procent i juni 2021 till 8,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vännäs högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Vännäs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vännäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare125
Personliga assistenter211
Fritidspedagoger18
Elevassistenter m.fl.37
Förskollärare16
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens34
Trädgårdsanläggare m.fl.23
Grundutbildade sjuksköterskor13
Brandmän13
Grundskollärare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Vännäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VännäsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−1,2 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−5,2 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,0 %−3,3 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.