Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Härnösands kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Härnösands kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Härnösands kommun med 4,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 28,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under mars månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 166 av 11 431 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (219 färre än i mars i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 10,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,2 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Örnsköldsvik har den lägsta (6,4 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 434 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,6 procent i Härnösand under mars månad, motsvarande 617 av 2 157 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−104 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 28,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,4 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Härnösand om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,1 procentenheter). I mars var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 134 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 76 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit elva månader i följd (ner från 16,9 procent i april 2021 till 12,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

151 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 151 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 320 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor633
Restaurang- och köksbiträden m.fl.426
Barnskötare120
Kriminalvårdare120
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.419
Personliga assistenter919
Grundskollärare1216
Övrig vård- och omsorgspersonal19
Fritidsledare m.fl.19
Fastighetsskötare27

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,2 %−1,6 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda28,6 %−4,7 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,8 %−5,1 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.