Lägsta arbetslösheten på 13 år i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ljusnarsbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ljusnarsbergs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under mars månad rapporterade Ljusnarsberg en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−4,2 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 150 av 1 829 invånare i åldern 16 till 64 år i Ljusnarsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (97 färre än i mars i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Ljusnarsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 12,8 till 8,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ljusnarsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Ljusnarsberg. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ljusnarsberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Ljusnarsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 77 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,1 procent i Ljusnarsberg under mars månad, motsvarande 61 av 303 personer. Det är 9,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−57 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,5 till 20,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Ljusnarsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ljusnarsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,2 procentenheter). I mars var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 22 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ljusnarsberg sjunkit tio månader i följd (ner från 14,9 procent i maj 2021 till 13,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ljusnarsberg högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Ljusnarsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ljusnarsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.323
Butikssäljare, dagligvaror110
Grundutbildade sjuksköterskor69
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.16
Arbetsterapeuter45
Företagssäljare35
Hovmästare och servitörer14
Vårdare, boendestödjare33
Grundskollärare33
Kockar och kallskänkor23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Ljusnarsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LjusnarsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−4,2 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,1 %−9,5 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar13,3 %−5,2 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.