Arbetslösheten minskar i Hammarö

Hammarö kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hammarö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Hammarö kommun. Även i hela Värmland sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Hammarö en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 318 av 7 950 invånare i åldern 16 till 64 år i Hammarö kommun var inskrivna som arbetssökande (72 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Hammarö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hammarö kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hammarö är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hammarö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Hammarö har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Säffle har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Hammarö under mars månad, motsvarande 87 av 635 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan juli 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,3 till 13,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Hammarö. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hammarö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Hammarö om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I mars var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 55 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hammarö sjunkit elva månader i följd (ner från 14,4 procent i april 2021 till 11,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hammarö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Hammarö har lägre total arbetslöshet än Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter högre i Hammarö.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hammarö kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Hammarö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 130 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hammarö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.345
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering343
Personliga assistenter514
Distriktssköterskor15
Fritidspedagoger24
Butikssäljare, dagligvaror24
Grundskollärare22
Ekonomiassistenter m.fl.22
Frisörer12
Företagssäljare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Hammarö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HammaröVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−0,8 % 7,1 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−1,4 % 21,3 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,1 %−2,2 % 10,0 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika5,4 %−2,4 % 
Eda7,7 %−1,5 % 
Filipstad10,3 %−1,4 % 
Forshaga7,2 %−1,2 % 
Grums9,1 %−1,2 % 
Hagfors6,7 %−1,5 % 
Hammarö4,0 %−0,8 % 
Karlstad7,1 %−1,3 % 
Kil6,0 %−0,5 % 
Kristinehamn9,0 %−1,4 % 
Munkfors8,6 %−0,3 % 
Storfors8,6 %−2,0 % 
Sunne5,3 %−1,1 % 
Säffle10,9 %−0,5 % 
Torsby5,9 %−0,6 % 
Årjäng5,4 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika15,8 %−5,3 % 
Eda17,5 %−4,8 % 
Filipstad31,1 %−3,5 % 
Forshaga21,9 %−1,6 % 
Grums24,6 %−5,5 % 
Hagfors16,4 %−4,9 % 
Hammarö13,7 %−1,4 % 
Karlstad20,3 %−2,2 % 
Kil20,1 %−3,4 % 
Kristinehamn27,9 %−3,7 % 
Munkfors22,8 %−1,6 % 
Storfors17,7 %−5,7 % 
Sunne20,5 %−1,3 % 
Säffle36,5 %−2,1 % 
Torsby17,9 %−1,2 % 
Årjäng15,9 %−3,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika9,2 %−5,5 % 
Eda9,3 %−1,9 % 
Filipstad11,5 %−2,3 % 
Forshaga14,2 %−4,6 % 
Grums15,5 %−2,4 % 
Hagfors9,1 %−3,9 % 
Hammarö11,1 %−2,2 % 
Karlstad8,5 %−2,3 % 
Kil12,1 %−3,2 % 
Kristinehamn13,3 %−4,5 % 
Munkfors13,5 %−0,6 % 
Storfors12,3 %−5,4 % 
Sunne5,8 %−3,5 % 
Säffle15,3 %−2,8 % 
Torsby9,1 %−2,6 % 
Årjäng7,2 %−4,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.