Arbetslösheten i Bjurholm faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Bjurholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Bjurholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. Så även i Bjurholm, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under mars månad rapporterade Bjurholm en total arbetslöshet på 6,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 66 av 1 065 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (nio färre än i mars i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Bjurholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,1 till 6,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bjurholm är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Bjurholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,2 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Bjurholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 26 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,4 procent i Bjurholm under mars månad, motsvarande 27 av 155 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−8 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,4 till 17,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,2 procentenheter i Bjurholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjurholm om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I mars var 3,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjurholm sjunkit nio månader i följd (ner från 6,6 procent i juni 2021 till 3,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Bjurholm har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 3,2 procentenheter lägre i Bjurholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sju annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt sju arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Grundutbildade sjuksköterskor37
Barnskötare11
Bibliotekarier och arkivarier11
Personliga assistenter11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,2 %−0,6 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,4 %−3,2 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar3,4 %−2,5 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.