Lägsta ungdoms­arbetslösheten på tre år i Sunne

Sunne kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sunne kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sunne kommun noterar i mars den lägsta ungdoms­arbetslösheten sedan juli 2018.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Sunne kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 5,8 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under mars månad rapporterade Sunne en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 325 av 6 132 invånare i åldern 16 till 64 år i Sunne kommun var inskrivna som arbetssökande (82 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Sunne är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sunne är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sunne hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (5,3 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Säffle har den högsta (10,9 procent). För att Sunne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 80 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,5 procent i Sunne under mars månad, motsvarande 140 av 683 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,9 till 20,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Sunne.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sunne om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I mars var 5,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 33 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 27 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sunne sjunkit tolv månader i följd (ner från 9,3 procent i mars 2021 till 5,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2018.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sunne lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

65 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 65 arbetsplatsannonser i Sunne kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sunne kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare1114
Övriga servicearbetare39
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Träarbetare, snickare m.fl.15
Personliga assistenter45
Lager- och terminalpersonal33
Kassapersonal m.fl.13
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33
Elevassistenter m.fl.33
Fritidspedagoger23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Sunne kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SunneVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−1,1 % 7,1 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,5 %−1,3 % 21,3 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar5,8 %−3,5 % 10,0 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika5,4 %−2,4 % 
Eda7,7 %−1,5 % 
Filipstad10,3 %−1,4 % 
Forshaga7,2 %−1,2 % 
Grums9,1 %−1,2 % 
Hagfors6,7 %−1,5 % 
Hammarö4,0 %−0,8 % 
Karlstad7,1 %−1,3 % 
Kil6,0 %−0,5 % 
Kristinehamn9,0 %−1,4 % 
Munkfors8,6 %−0,3 % 
Storfors8,6 %−2,0 % 
Sunne5,3 %−1,1 % 
Säffle10,9 %−0,5 % 
Torsby5,9 %−0,6 % 
Årjäng5,4 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika15,8 %−5,3 % 
Eda17,5 %−4,8 % 
Filipstad31,1 %−3,5 % 
Forshaga21,9 %−1,6 % 
Grums24,6 %−5,5 % 
Hagfors16,4 %−4,9 % 
Hammarö13,7 %−1,4 % 
Karlstad20,3 %−2,2 % 
Kil20,1 %−3,4 % 
Kristinehamn27,9 %−3,7 % 
Munkfors22,8 %−1,6 % 
Storfors17,7 %−5,7 % 
Sunne20,5 %−1,3 % 
Säffle36,5 %−2,1 % 
Torsby17,9 %−1,2 % 
Årjäng15,9 %−3,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika9,2 %−5,5 % 
Eda9,3 %−1,9 % 
Filipstad11,5 %−2,3 % 
Forshaga14,2 %−4,6 % 
Grums15,5 %−2,4 % 
Hagfors9,1 %−3,9 % 
Hammarö11,1 %−2,2 % 
Karlstad8,5 %−2,3 % 
Kil12,1 %−3,2 % 
Kristinehamn13,3 %−4,5 % 
Munkfors13,5 %−0,6 % 
Storfors12,3 %−5,4 % 
Sunne5,8 %−3,5 % 
Säffle15,3 %−2,8 % 
Torsby9,1 %−2,6 % 
Årjäng7,2 %−4,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.