Lägsta arbetslösheten på tolv år i Nacka

Nacka kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nacka kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan maj 2009.

Under mars månad rapporterade Nacka en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 222 av 52 905 invånare i åldern 16 till 64 år i Nacka kommun var inskrivna som arbetssökande (965 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Nacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,9 till 4,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2009.

Graf: Arbetslöshet i Nacka kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nacka är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 6,6 procent i hela länet). Danderyd och Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,9 procent). För att Nacka skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd och Ekerö skulle 529 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,3 procent i Nacka under mars månad, motsvarande 1 137 av 12 226 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−406 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,2 till 9,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procentenheter i Nacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nacka som i andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I mars var 4,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 183 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 96 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nacka sjunkit 13 månader i följd (ner från 6,4 procent i februari 2021 till 4,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nacka lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nacka kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

527 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 527 arbetsplatsannonser i Nacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 860 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter2945
Grundutbildade sjuksköterskor2645
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2143*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1440
Lager- och terminalpersonal1035*
Butikssäljare, fackhandel2232
Vårdare, boendestödjare1232*
Kundtjänstpersonal1130
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning623
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.721

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Nacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NackaStockholms länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−1,7 % 6,6 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda9,3 %−2,9 % 13,4 %−2,1 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar4,4 %−1,7 % 7,3 %−1,5 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,2 %−1,5 % 
Ekerö3,2 %−1,3 % 
Haninge7,4 %−1,2 % 
Huddinge7,7 %−1,1 % 
Järfälla8,5 %−0,6 % 
Lidingö4,0 %−1,3 % 
Nacka4,2 %−1,7 % 
Norrtälje5,3 %−1,0 % 
Nykvarn4,0 %−1,1 % 
Nynäshamn6,9 %−0,8 % 
Salem5,7 %−0,9 % 
Sigtuna9,5 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,3 % 
Solna4,5 %−1,7 % 
Stockholm6,5 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,2 % 
Södertälje11,8 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−1,0 % 
Täby3,6 %−0,8 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,7 %−0,8 % 
Vallentuna3,4 %−0,8 % 
Vaxholm3,8 %−0,7 % 
Värmdö3,8 %−1,3 % 
Österåker4,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka17,1 %−1,4 % 
Danderyd8,6 %−2,1 % 
Ekerö8,2 %−3,0 % 
Haninge13,1 %−1,7 % 
Huddinge14,1 %−1,8 % 
Järfälla15,0 %−0,9 % 
Lidingö10,0 %−1,7 % 
Nacka9,3 %−2,9 % 
Norrtälje14,3 %−2,8 % 
Nykvarn11,6 %−2,0 % 
Nynäshamn14,8 %−0,3 % 
Salem10,7 %−1,5 % 
Sigtuna16,3 %−2,9 % 
Sollentuna12,9 %−1,6 % 
Solna7,3 %−2,9 % 
Stockholm13,5 %−2,4 % 
Sundbyberg12,5 %−1,6 % 
Södertälje18,2 %−1,7 % 
Tyresö11,4 %−1,4 % 
Täby7,9 %−1,3 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,5 %−1,2 % 
Vallentuna7,7 %−2,0 % 
Vaxholm11,2 %−0,7 % 
Värmdö9,2 %−3,0 % 
Österåker9,0 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,3 %−1,6 % 
Danderyd2,9 %−0,6 % 
Ekerö4,8 %−1,1 % 
Haninge9,2 %−1,2 % 
Huddinge7,8 %−1,1 % 
Järfälla8,9 %−0,9 % 
Lidingö3,5 %−1,1 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje7,4 %−1,3 % 
Nykvarn7,3 %−1,7 % 
Nynäshamn9,4 %−2,8 % 
Salem7,6 %−3,3 % 
Sigtuna10,1 %−1,7 % 
Sollentuna7,0 %−1,9 % 
Solna5,7 %−1,6 % 
Stockholm7,2 %−1,6 % 
Sundbyberg7,1 %−1,1 % 
Södertälje9,4 %−1,9 % 
Tyresö6,8 %−2,5 % 
Täby3,9 %−0,8 % 
Upplands Väsby9,0 %−0,7 % 
Upplands-Bro9,2 %−1,9 % 
Vallentuna5,2 %−2,8 % 
Vaxholm5,9 %−1,3 % 
Värmdö5,4 %−1,1 % 
Österåker5,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.