Arbetslösheten minskar i Huddinge

Huddinge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Huddinge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Huddinge kommun. Även i hela Stockholms län sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Huddinge en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 4 475 av 58 117 invånare i åldern 16 till 64 år i Huddinge kommun var inskrivna som arbetssökande (813 färre än i mars i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Huddinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Huddinge kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Huddinge är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Huddinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 6,6 procent i hela länet). Danderyd och Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,9 procent). För att Huddinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd och Ekerö skulle 2 615 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,1 procent i Huddinge under mars månad, motsvarande 3 040 av 21 560 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−496 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 14,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Huddinge. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Huddinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Huddinge om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,1 procentenheter). I mars var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 411 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 124 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Huddinge sjunkit elva månader i följd (ner från 8,4 procent i april 2021 till 7,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Huddinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Huddinge högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Huddinge kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

575 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 575 arbetsplatsannonser i Huddinge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 880 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Huddinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor6677
Lastbilsförare m.fl.1853
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1443
Personliga assistenter2440
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1238
Städare829
Lager- och terminalpersonal1825
Butikssäljare, fackhandel1524
Grundskollärare1723
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1718

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Huddinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HuddingeStockholms länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,1 % 6,6 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda14,1 %−1,8 % 13,4 %−2,1 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,8 %−1,1 % 7,3 %−1,5 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,2 %−1,5 % 
Ekerö3,2 %−1,3 % 
Haninge7,4 %−1,2 % 
Huddinge7,7 %−1,1 % 
Järfälla8,5 %−0,6 % 
Lidingö4,0 %−1,3 % 
Nacka4,2 %−1,7 % 
Norrtälje5,3 %−1,0 % 
Nykvarn4,0 %−1,1 % 
Nynäshamn6,9 %−0,8 % 
Salem5,7 %−0,9 % 
Sigtuna9,5 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,3 % 
Solna4,5 %−1,7 % 
Stockholm6,5 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,2 % 
Södertälje11,8 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−1,0 % 
Täby3,6 %−0,8 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,7 %−0,8 % 
Vallentuna3,4 %−0,8 % 
Vaxholm3,8 %−0,7 % 
Värmdö3,8 %−1,3 % 
Österåker4,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka17,1 %−1,4 % 
Danderyd8,6 %−2,1 % 
Ekerö8,2 %−3,0 % 
Haninge13,1 %−1,7 % 
Huddinge14,1 %−1,8 % 
Järfälla15,0 %−0,9 % 
Lidingö10,0 %−1,7 % 
Nacka9,3 %−2,9 % 
Norrtälje14,3 %−2,8 % 
Nykvarn11,6 %−2,0 % 
Nynäshamn14,8 %−0,3 % 
Salem10,7 %−1,5 % 
Sigtuna16,3 %−2,9 % 
Sollentuna12,9 %−1,6 % 
Solna7,3 %−2,9 % 
Stockholm13,5 %−2,4 % 
Sundbyberg12,5 %−1,6 % 
Södertälje18,2 %−1,7 % 
Tyresö11,4 %−1,4 % 
Täby7,9 %−1,3 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,5 %−1,2 % 
Vallentuna7,7 %−2,0 % 
Vaxholm11,2 %−0,7 % 
Värmdö9,2 %−3,0 % 
Österåker9,0 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,3 %−1,6 % 
Danderyd2,9 %−0,6 % 
Ekerö4,8 %−1,1 % 
Haninge9,2 %−1,2 % 
Huddinge7,8 %−1,1 % 
Järfälla8,9 %−0,9 % 
Lidingö3,5 %−1,1 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje7,4 %−1,3 % 
Nykvarn7,3 %−1,7 % 
Nynäshamn9,4 %−2,8 % 
Salem7,6 %−3,3 % 
Sigtuna10,1 %−1,7 % 
Sollentuna7,0 %−1,9 % 
Solna5,7 %−1,6 % 
Stockholm7,2 %−1,6 % 
Sundbyberg7,1 %−1,1 % 
Södertälje9,4 %−1,9 % 
Tyresö6,8 %−2,5 % 
Täby3,9 %−0,8 % 
Upplands Väsby9,0 %−0,7 % 
Upplands-Bro9,2 %−1,9 % 
Vallentuna5,2 %−2,8 % 
Vaxholm5,9 %−1,3 % 
Värmdö5,4 %−1,1 % 
Österåker5,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.