Arbetslösheten minskar i Kumla

Kumla kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kumla kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kumla kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Kumla en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 625 av 10 417 invånare i åldern 16 till 64 år i Kumla kommun var inskrivna som arbetssökande (124 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kumla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kumla är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kumla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,0 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Kumla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 208 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,0 procent i Kumla under mars månad, motsvarande 303 av 1 683 personer. Det är 1,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−24 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,1 till 18,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,0 procentenheter i Kumla.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kumla som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I mars var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 86 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 52 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kumla sjunkit elva månader i följd (ner från 11,3 procent i april 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Kumla har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter högre i Kumla.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

90 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 90 arbetsplatsannonser i Kumla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kumla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.418
Restaurang- och köksbiträden m.fl.416
Arbetsledare inom tillverkning115
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.115
Grundskollärare913
Vårdare, boendestödjare38
Lager- och terminalpersonal58
Företagssäljare57
Fritidspedagoger17
Idrottstränare och instruktörer m.fl.46

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Kumla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KumlaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,0 %−1,0 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,0 %−1,1 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,9 %−3,7 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.