Arbetslösheten i Järfälla faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Stockholms län

Järfälla kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Järfälla kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Stockholms län såg en minskande arbetslöshet i mars. Så även i Järfälla, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under mars månad rapporterade Järfälla en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 529 av 41 518 invånare i åldern 16 till 64 år i Järfälla kommun var inskrivna som arbetssökande (287 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Järfälla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Järfälla kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Järfälla är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Järfälla alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (8,5 procent i kommunen, jämfört med 6,6 procent i hela länet). Danderyd och Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,9 procent). För att Järfälla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd och Ekerö skulle 2 200 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,0 procent i Järfälla under mars månad, motsvarande 2 601 av 17 340 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−69 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Järfälla.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Järfälla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Järfälla om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I mars var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 338 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 69 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Järfälla sjunkit elva månader i följd (ner från 9,7 procent i april 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Järfälla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Järfälla högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Järfälla kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

385 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 385 arbetsplatsannonser i Järfälla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 690 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Järfälla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare440
Butikssäljare, fackhandel1936
Lastbilsförare m.fl.632*
Personliga assistenter1631
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2831
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1027
Grundskollärare2626
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare425
Brevbärare och postterminalarbetare223
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.522

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Järfälla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
JärfällaStockholms länHela landet
Hela arbetskraften8,5 %−0,6 % 6,6 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,0 %−0,9 % 13,4 %−2,1 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,9 %−0,9 % 7,3 %−1,5 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,2 %−1,5 % 
Ekerö3,2 %−1,3 % 
Haninge7,4 %−1,2 % 
Huddinge7,7 %−1,1 % 
Järfälla8,5 %−0,6 % 
Lidingö4,0 %−1,3 % 
Nacka4,2 %−1,7 % 
Norrtälje5,3 %−1,0 % 
Nykvarn4,0 %−1,1 % 
Nynäshamn6,9 %−0,8 % 
Salem5,7 %−0,9 % 
Sigtuna9,5 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,3 % 
Solna4,5 %−1,7 % 
Stockholm6,5 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,2 % 
Södertälje11,8 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−1,0 % 
Täby3,6 %−0,8 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,7 %−0,8 % 
Vallentuna3,4 %−0,8 % 
Vaxholm3,8 %−0,7 % 
Värmdö3,8 %−1,3 % 
Österåker4,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka17,1 %−1,4 % 
Danderyd8,6 %−2,1 % 
Ekerö8,2 %−3,0 % 
Haninge13,1 %−1,7 % 
Huddinge14,1 %−1,8 % 
Järfälla15,0 %−0,9 % 
Lidingö10,0 %−1,7 % 
Nacka9,3 %−2,9 % 
Norrtälje14,3 %−2,8 % 
Nykvarn11,6 %−2,0 % 
Nynäshamn14,8 %−0,3 % 
Salem10,7 %−1,5 % 
Sigtuna16,3 %−2,9 % 
Sollentuna12,9 %−1,6 % 
Solna7,3 %−2,9 % 
Stockholm13,5 %−2,4 % 
Sundbyberg12,5 %−1,6 % 
Södertälje18,2 %−1,7 % 
Tyresö11,4 %−1,4 % 
Täby7,9 %−1,3 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,5 %−1,2 % 
Vallentuna7,7 %−2,0 % 
Vaxholm11,2 %−0,7 % 
Värmdö9,2 %−3,0 % 
Österåker9,0 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,3 %−1,6 % 
Danderyd2,9 %−0,6 % 
Ekerö4,8 %−1,1 % 
Haninge9,2 %−1,2 % 
Huddinge7,8 %−1,1 % 
Järfälla8,9 %−0,9 % 
Lidingö3,5 %−1,1 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje7,4 %−1,3 % 
Nykvarn7,3 %−1,7 % 
Nynäshamn9,4 %−2,8 % 
Salem7,6 %−3,3 % 
Sigtuna10,1 %−1,7 % 
Sollentuna7,0 %−1,9 % 
Solna5,7 %−1,6 % 
Stockholm7,2 %−1,6 % 
Sundbyberg7,1 %−1,1 % 
Södertälje9,4 %−1,9 % 
Tyresö6,8 %−2,5 % 
Täby3,9 %−0,8 % 
Upplands Väsby9,0 %−0,7 % 
Upplands-Bro9,2 %−1,9 % 
Vallentuna5,2 %−2,8 % 
Vaxholm5,9 %−1,3 % 
Värmdö5,4 %−1,1 % 
Österåker5,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.