Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Västernorrlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västernorrland såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Västernorrland en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 8 827 av 116 145 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 805 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Västernorrland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge och Gotland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västernorrland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,6 procent i länet, jämfört med 7,0 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,8 procent), medan Södermanland har den högsta (9,6 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 252 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,6 procent i Västernorrland under mars månad, motsvarande 3 640 av 16 106 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−555 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 22,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,0 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I mars var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 156 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 442 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västernorrland sjunkit tolv månader i följd (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 10,7 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västernorrland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 537 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 537 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 960 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor136374
Restaurang- och köksbiträden m.fl.29132
Grundskollärare112132
Personliga assistenter78131*
Kundtjänstpersonal26106
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1770*
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.2366*
Företagssäljare4763
Övrig vård- och omsorgspersonal654
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2649*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.