Lägsta arbetslösheten på 13 år i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Örnsköldsviks kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Örnsköldsviks kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under mars månad rapporterade Örnsköldsvik en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 666 av 26 031 invånare i åldern 16 till 64 år i Örnsköldsviks kommun var inskrivna som arbetssökande (597 färre än i mars i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Örnsköldsvik är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Örnsköldsvik är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Örnsköldsvik. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Örnsköldsvik hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Örnsköldsvik har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Härnösand har den högsta (10,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,8 procent i Örnsköldsvik under mars månad, motsvarande 679 av 2 978 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−203 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan april 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,4 till 22,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,4 procentenheter i Örnsköldsvik. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örnsköldsviks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Örnsköldsvik om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I mars var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 185 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 139 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örnsköldsvik sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,7 procent i mars 2021 till 8,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örnsköldsviks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

355 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 355 arbetsplatsannonser i Örnsköldsviks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 630 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örnsköldsviks kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3271
Restaurang- och köksbiträden m.fl.946
Grundskollärare3437
Personliga assistenter2635*
Svetsare och gasskärare418
Hovmästare och servitörer617
Kockar och kallskänkor714
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering414*
Idrottstränare och instruktörer m.fl.414
Betongarbetare512

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Örnsköldsviks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÖrnsköldsvikVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,9 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda22,8 %−5,4 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,1 %−4,6 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.