Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

Södermanlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Södermanland såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Södermanland en total arbetslöshet på 9,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 13 416 av 139 750 invånare i åldern 16 till 64 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (2 157 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge och Gotland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,6 procent i länet, jämfört med 7,0 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Västerbotten har den lägsta (4,8 procent). För att Södermanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 6 708 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,2 procent i Södermanland under mars månad, motsvarande 8 499 av 33 726 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−871 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 25,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,6 procentenheter i Södermanland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I mars var 12,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 661 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 527 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit tolv månader i följd (ner från 15,0 procent i mars 2021 till 12,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 912 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 912 arbetsplatsannonser i Södermanlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 510 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Södermanlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor183333
Personliga assistenter98241*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.39140
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.55125*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering30109*
Grundskollärare85100*
Företagssäljare4994
Lager- och terminalpersonal3582*
Väktare och ordningsvakter1081
Vårdare, boendestödjare2575

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Södermanlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften9,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda25,2 %−1,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,6 %−2,4 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,3 %−1,3 % 
Flen12,3 %−1,2 % 
Gnesta5,3 %−1,2 % 
Katrineholm9,5 %−0,6 % 
Nyköping8,2 %−1,2 % 
Oxelösund9,6 %−2,1 % 
Strängnäs6,6 %−1,3 % 
Trosa4,1 %−1,3 % 
Vingåker9,0 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna27,8 %−1,8 % 
Flen29,4 %−2,7 % 
Gnesta13,4 %−1,5 % 
Katrineholm24,6 %−0,7 % 
Nyköping24,7 %−2,1 % 
Oxelösund23,4 %−4,0 % 
Strängnäs18,6 %−1,0 % 
Trosa11,3 %−2,7 % 
Vingåker32,9 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna13,9 %−1,8 % 
Flen17,7 %−4,1 % 
Gnesta7,3 %−1,6 % 
Katrineholm13,7 %−2,5 % 
Nyköping11,6 %−2,1 % 
Oxelösund11,2 %−5,5 % 
Strängnäs9,4 %−4,2 % 
Trosa5,5 %−2,8 % 
Vingåker14,9 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.