Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Robertsfors

Robertsfors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Robertsfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Robertsfors kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Robertsfors kommun med 6,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 13,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Robertsfors en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 139 av 3 089 invånare i åldern 16 till 64 år i Robertsfors kommun var inskrivna som arbetssökande (45 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Robertsfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Robertsfors är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Robertsfors hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Robertsfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 22 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,5 procent i Robertsfors under mars månad, motsvarande 47 av 348 personer. Det är 6,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−22 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 13,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Robertsfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Robertsfors som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I mars var 7,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 18 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Robertsfors har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter högre i Robertsfors.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

23 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 23 arbetsplatsannonser i Robertsfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Robertsfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare66
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning15
Grundutbildade sjuksköterskor13
Personliga assistenter33
Renhållnings- och återvinningsarbetare23
Övriga utbildare och instruktörer13
Maskinoperatörer, mejeri12
Socialsekreterare12
Arbetsterapeuter11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Robertsfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
RobertsforsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,2 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda13,5 %−6,0 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,6 %−3,3 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.