Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mer i Sorsele än i andra kommuner i Västerbotten

Sorsele kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sorsele kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i mars. I Sorsele däremot ökar den.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sorsele kommun med 2,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 11,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Sorsele en total arbetslöshet på 3,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 43 av 1 132 invånare i åldern 16 till 64 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (13 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Sorsele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sorsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sorsele hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (3,8 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,2 procent i Sorsele under mars månad, motsvarande 18 av 161 personer. Det är 2,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+4 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,4 procentenheter i Sorsele. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Sorsele som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,9 procentenheter). I mars var 2,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tre personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sorsele sjunkit tolv månader i följd (ner från 7,8 procent i mars 2021 till 2,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2017.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sorsele lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,7 procentenheter.

Efter den senaste månadens nedgång har Sorsele nu den näst lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Danderyd och Sorsele har den allra lägsta (2,9 procent).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

18 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 18 arbetsplatsannonser i Sorsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sorsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor69
Kundtjänstpersonal15
Arbetsterapeuter11
Barnmorskor11
Ekonomiassistenter m.fl.11
Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.11
Gymnasielärare11
Kockar och kallskänkor11
Personliga assistenter11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Sorsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,8 %−0,9 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda11,2 %+2,1 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar2,9 %−4,9 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.