Arbetslösheten minskar i Timrå

Timrå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Timrå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Timrå kommun. Även i hela Västernorrland sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Timrå en total arbetslöshet på 8,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 712 av 8 790 invånare i åldern 16 till 64 år i Timrå kommun var inskrivna som arbetssökande (68 färre än i mars i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Timrå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Timrå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Timrå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Timrå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (8,1 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Timrå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 149 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,6 procent i Timrå under mars månad, motsvarande 229 av 1 060 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,5 procentenheter i Timrå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Timrå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Timrå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I mars var 14,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 126 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 29 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Timrå sjunkit åtta månader i följd (ner från 15,5 procent i juli 2021 till 14,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Timrå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Timrå högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Timrå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

56 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 56 arbetsplatsannonser i Timrå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Timrå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering323*
Vårdare, boendestödjare318
Trädgårdsodlare114
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.49
Grundutbildade sjuksköterskor46
Grundskollärare44
Renhållnings- och återvinningsarbetare14
Personliga assistenter23
Restaurang- och köksbiträden m.fl.33
Företagssäljare23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Timrå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
TimråVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften8,1 %−0,6 % 7,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,6 %−2,1 % 22,6 %−3,3 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar14,7 %−1,9 % 10,7 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,6 % 
Kramfors8,8 %−1,1 % 
Sollefteå8,2 %−1,0 % 
Sundsvall7,2 %−1,2 % 
Timrå8,1 %−0,6 % 
Ånge7,5 %−0,7 % 
Örnsköldsvik6,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors23,9 %−4,4 % 
Sollefteå24,2 %−1,1 % 
Sundsvall20,4 %−2,4 % 
Timrå21,6 %−2,1 % 
Ånge21,1 %−2,7 % 
Örnsköldsvik22,8 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−5,1 % 
Kramfors14,2 %−1,0 % 
Sollefteå12,8 %−0,5 % 
Sundsvall9,9 %−2,9 % 
Timrå14,7 %−1,9 % 
Ånge10,5 %−2,1 % 
Örnsköldsvik8,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.