Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Örebro

Örebro kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Örebro kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Örebro kommun noterar i mars rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 21,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under mars månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 6 256 av 78 200 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro kommun var inskrivna som arbetssökande (1 380 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 8,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Örebro är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,0 procent i kommunen, jämfört med 7,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 3 128 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,8 procent i Örebro under mars månad, motsvarande 3 946 av 18 101 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−561 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 21,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Örebro om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I mars var 8,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 739 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 378 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit elva månader i följd (ner från 10,4 procent i april 2021 till 8,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 111 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 111 arbetsplatsannonser i Örebro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 990 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örebro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal4394*
Grundutbildade sjuksköterskor4490
Truckförare1470
Lastbilsförare m.fl.2064
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1364
Företagssäljare4263
Telefonförsäljare m.fl.2259
Brevbärare och postterminalarbetare759*
Kundtjänstpersonal2856
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.2654

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Örebro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÖrebroÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,0 %−1,5 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,8 %−2,4 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,0 %−2,8 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.