Arbetslösheten i Dorotea faller mer än i andra kommuner i Västerbotten

Dorotea kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Dorotea kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. Dorotea var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under mars månad rapporterade Dorotea en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 51 av 1 085 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (26 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Dorotea är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,7 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Dorotea är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Dorotea. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Dorotea nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,1 procent i Dorotea under mars månad, motsvarande elva av 99 personer. Det är 8,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,1 till 11,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Dorotea. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Dorotea om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I mars var 3,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dorotea sjunkit 22 månader i följd (ner från 15,0 procent i maj 2020 till 3,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Dorotea har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,7 procentenheter lägre i Dorotea.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Dorotea kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Dorotea kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor713
Hovmästare och servitörer33
Barnmorskor23
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning13
Barnskötare22
Chefer inom förskoleverksamhet11
Personliga assistenter11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Trädgårdsanläggare m.fl.11
Tandsköterskor11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Dorotea kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−2,0 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda11,1 %−8,2 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar3,9 %−4,4 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.