Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Laxå

Laxå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Laxå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Laxå kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Laxå kommun med 4,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 20,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Laxå en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 188 av 2 507 invånare i åldern 16 till 64 år i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande (13 färre än i mars i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Laxå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Laxå är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Laxå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Hällefors har den högsta (10,1 procent). För att Laxå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 88 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,8 procent i Laxå under mars månad, motsvarande 100 av 481 personer. Det är 4,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,3 till 20,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Laxå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Laxå om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I mars var 10,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 24 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tolv personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laxå sjunkit åtta månader i följd (ner från 13,2 procent i juli 2021 till 10,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Laxå har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,9 procentenheter högre i Laxå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Laxå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Laxå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.240
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering312*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.37
Vårdare, boendestödjare66
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.16
Personliga assistenter33
Företagssäljare23
Grundutbildade sjuksköterskor23
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Barnskötare13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Laxå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LaxåÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−0,5 % 7,4 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,8 %−4,4 % 21,4 %−2,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,2 %−3,6 % 8,3 %−3,0 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−1,2 % 
Degerfors8,4 %−0,6 % 
Hallsberg6,5 %−2,1 % 
Hällefors10,1 %−2,9 % 
Karlskoga6,7 %−1,1 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,5 %−0,5 % 
Lekeberg4,0 %−0,9 % 
Lindesberg7,5 %−1,0 % 
Ljusnarsberg8,2 %−4,2 % 
Nora6,8 %−1,6 % 
Örebro8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund17,1 %−4,5 % 
Degerfors27,2 %+0,3 % 
Hallsberg18,7 %−4,3 % 
Hällefors30,2 %−7,4 % 
Karlskoga21,6 %−1,6 % 
Kumla18,0 %−1,1 % 
Laxå20,8 %−4,4 % 
Lekeberg14,7 %−3,9 % 
Lindesberg21,3 %−1,5 % 
Ljusnarsberg20,1 %−9,5 % 
Nora19,0 %−7,1 % 
Örebro21,8 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−3,1 % 
Degerfors11,8 %−3,0 % 
Hallsberg8,9 %−4,2 % 
Hällefors10,6 %−6,3 % 
Karlskoga7,3 %−2,7 % 
Kumla8,9 %−3,7 % 
Laxå10,2 %−3,6 % 
Lekeberg5,3 %−4,4 % 
Lindesberg9,9 %−2,3 % 
Ljusnarsberg13,3 %−5,2 % 
Nora11,6 %−2,0 % 
Örebro8,0 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.