Arbetslösheten minskar i Nyköping

Nyköpings kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nyköpings kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Nyköpings kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Nyköping en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 193 av 26 744 invånare i åldern 16 till 64 år i Nyköpings kommun var inskrivna som arbetssökande (387 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Nyköping är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2019.

Graf: Arbetslöshet i Nyköpings kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nyköping är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nyköping hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (8,2 procent i kommunen, jämfört med 9,6 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Eskilstuna och Flen har den högsta (12,3 procent). För att Nyköping skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Trosa skulle 1 097 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,7 procent i Nyköping under mars månad, motsvarande 1 266 av 5 126 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−165 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,4 till 24,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,5 procentenheter i Nyköping. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nyköpings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Nyköping om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I mars var 11,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 288 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 92 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nyköping sjunkit tolv månader i följd (ner från 13,7 procent i mars 2021 till 11,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nyköpings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nyköping lägre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nyköpings kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

436 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 436 arbetsplatsannonser i Nyköpings kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 800 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nyköpings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor5485
Personliga assistenter2457
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1144
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.731
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1527*
Lastbilsförare m.fl.625*
Butikssäljare, dagligvaror424
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering922*
Vårdare, boendestödjare521
Väktare och ordningsvakter220

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Nyköpings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NyköpingSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−1,2 % 9,6 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda24,7 %−2,1 % 25,2 %−1,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,6 %−2,1 % 12,6 %−2,4 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,3 %−1,3 % 
Flen12,3 %−1,2 % 
Gnesta5,3 %−1,2 % 
Katrineholm9,5 %−0,6 % 
Nyköping8,2 %−1,2 % 
Oxelösund9,6 %−2,1 % 
Strängnäs6,6 %−1,3 % 
Trosa4,1 %−1,3 % 
Vingåker9,0 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna27,8 %−1,8 % 
Flen29,4 %−2,7 % 
Gnesta13,4 %−1,5 % 
Katrineholm24,6 %−0,7 % 
Nyköping24,7 %−2,1 % 
Oxelösund23,4 %−4,0 % 
Strängnäs18,6 %−1,0 % 
Trosa11,3 %−2,7 % 
Vingåker32,9 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna13,9 %−1,8 % 
Flen17,7 %−4,1 % 
Gnesta7,3 %−1,6 % 
Katrineholm13,7 %−2,5 % 
Nyköping11,6 %−2,1 % 
Oxelösund11,2 %−5,5 % 
Strängnäs9,4 %−4,2 % 
Trosa5,5 %−2,8 % 
Vingåker14,9 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.