Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Nordmaling

Nordmalings kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nordmalings kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nordmalings kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Nordmalings kommun med 6,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 15,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Nordmaling en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 190 av 3 167 invånare i åldern 16 till 64 år i Nordmalings kommun var inskrivna som arbetssökande (50 färre än i mars i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Nordmaling är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,2 till 6,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nordmalings kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nordmaling är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Nordmaling alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,0 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Nordmaling skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 70 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Nordmaling under mars månad, motsvarande 54 av 340 personer. Det är 6,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−22 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 15,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,9 procentenheter i Nordmaling. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nordmalings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Nordmaling om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,4 procentenheter). I mars var 9,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 29 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nordmaling sjunkit tolv månader i följd (ner från 14,5 procent i mars 2021 till 9,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nordmalings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nordmaling högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nordmalings kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Nordmalings kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nordmalings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering415*
Vårdbiträden115
Grundutbildade sjuksköterskor35
Grundskollärare14
Personliga assistenter34
Butikssäljare, dagligvaror13
Restaurang- och köksbiträden m.fl.13
Städare13
Barnskötare12
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Nordmalings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NordmalingVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,0 %−1,3 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−6,0 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,1 %−5,4 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.