Arbetslösheten i Älvsbyn faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Älvsbyns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Älvsbyns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. Älvsbyn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under mars månad rapporterade Älvsbyn en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−3,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 237 av 3 703 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (141 färre än i mars i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Älvsbyn. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,4 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Haparanda har den högsta (9,3 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 126 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,1 procent i Älvsbyn under mars månad, motsvarande 75 av 439 personer. Det är 8,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−41 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 17,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,7 procentenheter i Älvsbyn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Älvsbyn som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,2 procentenheter). I mars var 6,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 24 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit elva månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 6,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Älvsbyn har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter lägre i Älvsbyn.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare226
Skogsarbetare120
Grundskollärare37
Fritidspedagoger35
Väktare och ordningsvakter24
Grundutbildade sjuksköterskor24
Hotellreceptionister m.fl.14
Städare14
Lärare i yrkesämnen22
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−3,4 % 5,3 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,1 %−8,2 % 13,5 %−2,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar6,5 %−7,2 % 7,1 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog3,3 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,1 %−2,3 % 
Boden6,3 %−0,9 % 
Gällivare3,6 %−0,5 % 
Haparanda9,3 %−2,1 % 
Jokkmokk4,2 %−1,2 % 
Kalix5,8 %−1,1 % 
Kiruna3,0 %−1,4 % 
Luleå5,6 %−1,5 % 
Pajala4,1 %−2,1 % 
Piteå5,2 %−1,3 % 
Älvsbyn6,4 %−3,4 % 
Överkalix6,5 %−1,4 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,6 % 
Arvidsjaur21,0 %−5,3 % 
Boden18,3 %−1,0 % 
Gällivare10,1 %−1,9 % 
Haparanda11,8 %−2,3 % 
Jokkmokk13,5 %−2,2 % 
Kalix14,3 %−1,5 % 
Kiruna7,7 %−4,7 % 
Luleå14,2 %−3,0 % 
Pajala7,2 %−5,8 % 
Piteå14,7 %−2,1 % 
Älvsbyn17,1 %−8,2 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå10,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,8 % 
Arvidsjaur11,0 %−3,5 % 
Boden8,2 %−3,3 % 
Gällivare4,3 %−2,8 % 
Haparanda12,7 %−4,8 % 
Jokkmokk7,2 %−2,7 % 
Kalix7,3 %−4,1 % 
Kiruna4,7 %−2,4 % 
Luleå7,1 %−2,5 % 
Pajala5,6 %−2,8 % 
Piteå7,8 %−2,2 % 
Älvsbyn6,5 %−7,2 % 
Överkalix6,7 %−3,6 % 
Övertorneå8,9 %−6,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.