Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Norsjö

Norsjö kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Norsjö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2020 har arbetslösheten i Norsjö kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 101 av 1 804 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (sju färre än i mars i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Norsjö alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,6 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 32 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,9 procent i Norsjö under mars månad, motsvarande 43 av 228 personer. Det är 2,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+9 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan augusti 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 17,8 till 18,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Efter uppgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Norsjö nu den högsta arbetslösheten i Västerbotten. Vindeln har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (10,1 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7 procentenheter). I mars var 6,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tolv personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Norsjö har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre i Norsjö.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

28 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 28 arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor36
Personliga assistenter55
Övriga utbildare och instruktörer13
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä13
Butikssäljare, fackhandel12
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.12
Lärare i yrkesämnen11
Vårdbiträden11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Städare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,6 %−0,3 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,9 %+2,3 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar6,1 %−7,0 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.