Arbetslösheten minskar betydligt i Stockholm

Stockholms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Stockholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Stockholms kommun. Även i hela Stockholms län sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Stockholm en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 33 945 av 522 231 invånare i åldern 16 till 64 år i Stockholms kommun var inskrivna som arbetssökande (10 522 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Stockholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,9 till 6,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2020.

Graf: Arbetslöshet i Stockholms kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Stockholm är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Stockholm nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Stockholms län. Danderyd och Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,9 procent). För att Stockholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd och Ekerö skulle 17 234 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,5 procent i Stockholm under mars månad, motsvarande 20 427 av 151 311 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 988 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,7 till 13,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,0 procentenheter i Stockholm. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Stockholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Stockholm som i andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I mars var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 801 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 1 145 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Stockholm sjunkit tolv månader i följd (ner från 8,8 procent i mars 2021 till 7,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Stockholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Stockholm på i stort sett samma nivå som i Stockholms län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Stockholms kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

13 817 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 13 817 arbetsplatsannonser i Stockholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 21 800 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Stockholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1 1881 563*
Grundutbildade sjuksköterskor429974
Företagssäljare655955
Kundtjänstpersonal433763*
Hovmästare och servitörer263528*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.211463*
Personliga assistenter269456*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering129425
Lastbilsförare m.fl.108397*
Personal- och HR-specialister335379*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Stockholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
StockholmStockholms länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %−1,7 % 6,6 %−1,4 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda13,5 %−2,4 % 13,4 %−2,1 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,2 %−1,6 % 7,3 %−1,5 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,2 %−1,5 % 
Ekerö3,2 %−1,3 % 
Haninge7,4 %−1,2 % 
Huddinge7,7 %−1,1 % 
Järfälla8,5 %−0,6 % 
Lidingö4,0 %−1,3 % 
Nacka4,2 %−1,7 % 
Norrtälje5,3 %−1,0 % 
Nykvarn4,0 %−1,1 % 
Nynäshamn6,9 %−0,8 % 
Salem5,7 %−0,9 % 
Sigtuna9,5 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,3 % 
Solna4,5 %−1,7 % 
Stockholm6,5 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,2 % 
Södertälje11,8 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−1,0 % 
Täby3,6 %−0,8 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,7 %−0,8 % 
Vallentuna3,4 %−0,8 % 
Vaxholm3,8 %−0,7 % 
Värmdö3,8 %−1,3 % 
Österåker4,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka17,1 %−1,4 % 
Danderyd8,6 %−2,1 % 
Ekerö8,2 %−3,0 % 
Haninge13,1 %−1,7 % 
Huddinge14,1 %−1,8 % 
Järfälla15,0 %−0,9 % 
Lidingö10,0 %−1,7 % 
Nacka9,3 %−2,9 % 
Norrtälje14,3 %−2,8 % 
Nykvarn11,6 %−2,0 % 
Nynäshamn14,8 %−0,3 % 
Salem10,7 %−1,5 % 
Sigtuna16,3 %−2,9 % 
Sollentuna12,9 %−1,6 % 
Solna7,3 %−2,9 % 
Stockholm13,5 %−2,4 % 
Sundbyberg12,5 %−1,6 % 
Södertälje18,2 %−1,7 % 
Tyresö11,4 %−1,4 % 
Täby7,9 %−1,3 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,5 %−1,2 % 
Vallentuna7,7 %−2,0 % 
Vaxholm11,2 %−0,7 % 
Värmdö9,2 %−3,0 % 
Österåker9,0 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,3 %−1,6 % 
Danderyd2,9 %−0,6 % 
Ekerö4,8 %−1,1 % 
Haninge9,2 %−1,2 % 
Huddinge7,8 %−1,1 % 
Järfälla8,9 %−0,9 % 
Lidingö3,5 %−1,1 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje7,4 %−1,3 % 
Nykvarn7,3 %−1,7 % 
Nynäshamn9,4 %−2,8 % 
Salem7,6 %−3,3 % 
Sigtuna10,1 %−1,7 % 
Sollentuna7,0 %−1,9 % 
Solna5,7 %−1,6 % 
Stockholm7,2 %−1,6 % 
Sundbyberg7,1 %−1,1 % 
Södertälje9,4 %−1,9 % 
Tyresö6,8 %−2,5 % 
Täby3,9 %−0,8 % 
Upplands Väsby9,0 %−0,7 % 
Upplands-Bro9,2 %−1,9 % 
Vallentuna5,2 %−2,8 % 
Vaxholm5,9 %−1,3 % 
Värmdö5,4 %−1,1 % 
Österåker5,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.